ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! - VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI - VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN - ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU - KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI -
MUTLU OLMANIN YOLLARI

ahirete iman huseyin koksal

Diğer Yazıları için tıklayınız…

MUTLU OLMANIN YOLLARI

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Adem (sav) ile başlayan insanlık ailesi kendine özgü özellikleri ve tekamül yasasıyla varlık gayesini gerçekleştirirken[1] onu mutlu edecek ilahi mesaj da bu tekamüle uygun bir seyir izlemiştir. Zira insanın dünya ve ahiret mutluluğunu esas alan din, yaratılış ilkelerine uygun bir karakterle gönderilmiştir.

İslam dininin kurallar bütünü mutluluk vaat eder. Benimsendiği ve rağbet gördüğü ölçüde mutluluk yayar ve huzurlu bir yaşamın teminatı olur. Hiç şüphe yok ki, Allah Kelamı olması cihetiyle Kur’an, bütünüyle mutluluğun anahtarıdır. Derdin devası, imanlı gönlün şifası ve ruhun rahmetidir.

Kur’an kendisini, takva sahiplerine hidayet kaynağı ve sakınanlara yol gösterici,[2] biyolojik hastalıklara değil, şirk hastalıklarına şifa ve rahmet,[3] anlaşılarak okunduğunda hakkı batıldan ayıran bir ölçü,[4] ilim ve hüküm kitabı,[5] nur ve burhan[6], öğüdüyle yaşamı düzenleyen,[7] kapalılığı olmayan; beyan edilmiş bir kitap,[8] hatırlama ve hatırlatma,[9] bir lütuf ve nimet[10], diri olanlara uyarı ve kâfirlere hak söz[11], insanların sıkıca tutunmak zorunda oldukları kopmayan bir ip[12] olarak tanımlamaktadır. Bu tarife uygun olarak geleneksel anlayış gözden geçirilmeli, Allah’ın bildirdiğine tezat teşkil eden uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Söz ve davranış, jest ve mimiklerle üstünlük taslama, muhatap kişi ya da kitlenin haysiyet hassasiyetini benlik kaygısına dönüştürebilir. Kur’an, kişilerde vukuu muhtemel kibir anlayışının, sözlerle birlikte hayatın tamamında ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin”[13] ilahi fermanı, hiç kimseye zararı yokmuş gibi görünen yürüyüş şeklinin bile kişinin kendisine ve çevresine zarar vereceğine, İman eden gönüllerin öncelikli vasfı olan alçak gönüllülüğün sağlayacağı inkıyat anlayışına[14] gölge düşüreceğine atıfta bulunmaktadır.

Büyüklük sadece Allah’ın şanına mahsustur. Mahza Allah’a ait olan niteliklere özenmek bile isyan olabilir hatta gizli şirkin kapısını aralayabilir. Yüce Allah (cc), bu riski ortadan kaldırmak için gerçek büyüğün bilinmesini ve bunun sürekli tekrarlanarak unutulmamasını temin için şöyle buyurur: “Sadece Rabbini büyük tanı.”[15]

İnsanın her şeye gücü yetmez. Başka bir ifadeyle yapılanlar, kişinin istemesinin yanısıra Allah’ın dilemesi ile gerçekleşir.  “Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz”[16] ayeti, başarının sırrının kişilerde değil Allah’ın lütuf ve ikramında aranması gerektiğini bildirmektedir.

Yaşanan her türlü olumsuz hadisenin bir hikmete mebni olduğu,[17] tam bir teslimiyetle mutlaka Allah’a güvenmenin zorunlu olduğu, haddi aşan uygulamalara tevessül edilmemesi gerektiği,[18] beşer gücünün her şeye hakim olmak için yeterli olmadığı[19] bilinmelidir.

Müminler arasında kardeşlikten öte bir hukukun bulunmadığı,[20] bu sebeple iyiliğin karşılıksız ve sırf Allah rızası için yapılması gerektiği,[21] mutluluğun, kişiyi kuşatan çevreyle yakalanabileceği,[22] dolayısıyla bencilliği çağrıştıran her şeyden sıyrılmanın zorunlu olduğuna[23] kanaat getirilmelidir.

İmtihan için yaratılan hayatın ve ölümün gerekleri yerine getirilmeli, “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır…” ayeti gereğince iyi işlerle geçirilen bir hayatın sonunda ölümün de korkulan bir gerçek olmaktan çıkarılmalıdır.[24]

Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir”[25] ayeti gereğince yapılan iyiliklerin gizli kaldıkları ölçüde değer kazandıkları bu nedenle unutulmaları; “Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler”[26] ayeti gereğince de maruz kalınan kötülüğe bir şekilde karşılık vermek yerine, vakur duruşun sembolü olan öfke kontrolüne fırsat verilmesi gerektiği bilinmelidir.

Fert ve aile hayatını olumsuz etkileyecek işlerden uzak durulmalı,[27] Yaratana karşı görevlerde ciddiyet esas olmalı,[28] hiç kimsenin bulunmadığı yerde onun bulunduğu[29] hesap edilmelidir.

Çıkarcılığın adaleti engellediği,[30] ihtirasın sınırsız isteklere neden olduğu ve hayatı çekilmez hale getirdiği,[31] imanın, ümitsizliğe asla yer vermediği[32] idrak edilmeli; tutkunluk gösterilen şeyleri paylaşmanın keyif olduğu,[33] saygınlıkta asıl unsurun güvenilirlik olduğu,[34] İslam kardeşliğinde bencilliğin[35] ve aldatmanın[36] yeri bulunmadığı, vermenin almaktan önce ihtiyaç olduğu,[37] iyilik yapmayı şartlara bağlamamak gerektiği[38] ön yargıların hayatı çekilmez hale getirdiği,[39]  korkulardan Allah’a sığınılması,[40] karar merciinde vicdanın sesine kulak verilmesi[41] gerektiği bilinmelidir.

Hayatta sahip olunan ve fedakârlıkta öncü olan anne babaya her türlü olumsuz ve gönül kırıcı söz ve davranıştan,[42] övünmekten,[43] insan onuruna gölge düşüren ahde vefasızlıktan[44] zevk ve şehvetin tutkunu olmaktan,[45] uzaklaşılmalıdır.

Âlemlerin Rabbine daima şükür ve hamd duygularıyla dolu olmak,[46] yaygın olan geleneksel anlayışı terk ederek Kur’an’ı anlama mülahazasıyla okumak, tercihi Allah’tan yana kullanmak, duayı gönülden ve lisandan hiç eksik etmemek[47] bereketli ve mutlu bir ömrün esaslarındandır.

Dünya ve ahret mutluluğuna erişebilmek ümit ve duasıyla…


[1] 76/ İnsan, 1 [2] Bkz. 2/Bakara, 2; 3/Al-i İmran, 138; 32/Secde, 2 [3] Bkz. 10/Yunus,57; 41/Fussilet,44 [4] Bkz. 25/Furkan, 1; 2/Bakara,185;3/Ali İmran,3–4 [5] 13 /Ra’d,37; 2/Bakara, 145; [6] “Ey insanlar! Size Rabbinizden bir burhan (delil) geldi ve size apaçık bir nur indirdik “4/A’raf, 157; ayrıca bkz. 4/Nisa,175 [7] “Andolsun biz Kuran’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur” (44/Duhan,53); ayrıca bkz. 54/Kamer,17, 22, 32, 40 [8] “Onların sana getirdiği her duruma karşı biz de hak ile tefsiri getiririz.” (25/Furkan, 33); ayrıca bkz. 6/En’am, 105; 75/Kıyame, 18, 19 [9] “O sadece âlemler için bir zikir’dir.” (16/Nahl, 44); ayrıca bkz. 12/Yusuf, 104; 15/Hicr, 6; 36/Yasin, 69; 3/AI-i İmran, 58; 21/Enbiya, 50). [10] Bkz. 83/Duha, 4; 2/Bakara, 211 [11] Bkz. 36/Yasin, 70 [12] Bkz. 3/AI-i İmran, 103 [13] Bkz. 17/İsra, 37 [14] Bkz. 25/Furkan, 63 [15] Bkz. 74/Müddessir, 3 [16] Bkz. 81/Tekvir, 29 [17] Bkz. 2/Bakara, 156 [18] Bkz. 39/Zümer, 53 [19] Bkz. 90/Beled, 5–6 [20] Bkz. 49/Hucurat, 10 [21] Bkz. 47/Muhammed, 7 [22] Bkz. 30/Rum, 21 [23] Bkz. 17/İsra, 23–31 [24] Bkz. 56/Vakıa 83–87 [25] Bkz. 2/Bakara, 263 [26] Bkz. 25/Furkan, 63 [27] Bkz. 94/İnşirah, 1–3 [28] Bkz. 107/Maun, 4, 5 [29] Bkz. 58/Mücadele, 7 [30] Bkz. 55/Rahman, 7, 8, 9 [31] Bkz. 102/Tekasür, 1–8 [32] Bkz. 9/Tevbe, 40 [33] Bkz. 89/Fecir, 20–27 [34] Bkz. 59/Haşir, 10 [35] Bkz. 63/Münafıkun, 4 [36] Bkz. 61/Saff, 2, 3 [37] Bkz. 3/Al-i İmran, 92 [38] Bkz. 2/Bakara, 263, 264 [39] Bkz. 6/Enam, 50 [40] Bkz. 6/Enam, 60 [41] Bkz. 4/Nisa, 58 [42] Bkz. 17/İsra, 23 [43] Bkz. 4/Nisa, 149 [44] Bkz. 8/Enfal, 56 [45] Bkz. 25/Furkan, 43 [46] Bkz. 1/Fatiha, 1; Yunus, 10 [47] Bkz. 20/Taha, 25–28

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 24 Nisan 2014, 22:59 tarihinde Flash Haberler, Genel, Kadın aile, Köşe Yazarları, Küçük Manşetler, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1 kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE ...

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü‘nde... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VA...

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU...

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN’IN ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANE...

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI Vakfıkebir Kaymakamı... [Devamı]
BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDI...

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPL...

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
Popüler Haberler


Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar