ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! - VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI - VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN - ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU - KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI -
“Anmaktan Anlamaya Mevlid Kandili”

mevlid kandili kutlama 2015

ANMAKTAN ANLAMAYA MEVLİD KANDİLİ

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek yeterli değildir. Mevlid kandili kuru bir kutlama değil; Mevlid Kandil’i, “anmaktan anlamaya” bir anlam kazanmak ve amacına uygun davranışlar kazandırmak zorundadır. Bunun için; Mevlid Kandil’i nelerin başlangıcı olmuş ve nelerin gelişmesine vesile olmuştur? ona bakmamız lazımdır…”

22 Aralık 2015 Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece inşallah Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz. Mevlid Kandili Peygamberimiz (s.a.s.)’in dünyaya teşrif ettiği gecenin adıdır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), Hicri Rebîu’l-Evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Mevlid, doğum zamanı anlamına geldiğinden bu geceye de “Mevlid Kandili” denilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumu Miladi olarak 20 Nisan 571’dir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumu ülkemizde Miladi takvime göre de 14-20 Nisan tarihleri arasında yine “Kutlu Doğum Haftası” adı altında 1989 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Şair Mehmet Akif o günleri bir şiirinde şöyle tasvir ediyor:

“Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi”

Bu feci durumda kıvranan insanlık âlemi, imdadına koşacak kurtarıcıyı beklemekteydi. Allah’ın lütfu, beşeriyete bir defa daha erişmiş, insanlığın çilesi dolmuş ve Muhammed (s.a.v)’in doğumu gerçekleşmişti.

Yüce Allah: “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ, 107) buyurarak, sevgili Peygamberimizi, sevgi, şefkat ve rahmet peygamberi olarak gönderdiğini ifade ederek O’nu dünyaya takdim etmiştir.

Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili Peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisi olmuştur.

Bu gece, Müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır.

Peygamberimizin adını saygı ile anmak, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak; hiç şüphesiz büyük milletimizin sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.

O âlemlerin Rabbinden, “Âlemlere rahmet olarak gönderildi.” Asırlara sığmayacak inkılâpları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktılar.

İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan sünnetine ihtiyacı vardır.  O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’nin ifadesiyle: “O’nun ahlâkı Kur’an’dı.” (Müslim, Misâfirîn, 139)

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyrulmaktadır:

“Andolsun, Allah’ın Rasulü’nde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)

Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere ilâhî rahmet olan böyle şanlı bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu!

Bu geceyi vesile bilerek, O’na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, bu gecenin manevî zenginliğinden istifade edebilmek için kaza namazlarımız varsa kılalım, Kur’an okuyalım, salâtü selamlar getirelim. Tüm insanlığın hidayeti için, ülkemizin dirlik ve düzeni, milletimizin birlik ve beraberliği için dualar edelim.

Unutmayalım ki; Âlemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek yeterli değildir. Mevlid kandili kuru bir kutlama değil; Mevlid Kandil’i, “anmaktan anlamaya” bir anlam kazanmak ve amacına uygun davranışlar kazandırmak zorundadır. Bunun için; Mevlid Kandil’i nelerin başlangıcı olmuş ve nelerin gelişmesine vesile olmuştur? ona bakmamız lazımdır.

Doğumunu kutladığımız Peygamber (s.a.v)’in aslında neleri değiştirmek için geldiği ve nelerle mücadele ettiği bilinmeyip, o doğrultuda gayret gösterilmedikten sonra, sadece kandilleri tebrik etmenin İslami açıdan çok da anlamı yoktur. Zaten Peygamberimiz de kendi hayatı boyunca kendi doğumunu kandil olarak kutlamamıştır. Sonradan Müslümanlar bazı şeylerin hatırlanmasına vesile olur düşüncesiyle kutlamaya başlamışlardır.

İslam’ı din ve Hz Muhammed (s.a.v)’i peygamber olarak kabul eden herkes kendisini Kur’an’ın ve peygamberin ekseninde kontrol etmeli ve dinde ne kadar samimi olduğunu ya da nerelerde hatalarının olduğunu düşünüp özeleştiri yapmalıdır.

Bilmeliyiz ve unutmamalıyız ki; Kur’an’ın da, peygamberimizin de gönderilişinin yegâne sebebi biz insanların dünya ve âhiret saadetini elde etmemiz amacına yöneliktir.

Kur’an’da Allah (c.c): “Peygamber size neleri yapmanızı emrettiyse onları alın (uygulayın), nelerden de sakındırdı ise onlardan da sakının” buyurmaktadır…

İslam güzel ahlaktır; ahlakı güzel olmayanın dini de güzel olmaz.

Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir.

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” (Âl-i İmrân, 31)

Hz. Ali’ye Rasûlullah’a olan sevginiz nasıldı? Diye sorulduğunda O: “Rasûlullah’ı susuz bir insanın suya hasreti gibi severdik” buyurmuştur.

Ashabın, Hz. Peygamber sevgisini şu örnek çok güzel yansıtmaktadır. Ensar (Medine’nin yerli halkı)’dan bir kadına; babası, kardeşi ve kocasının savaşta şehit düştükleri haber verilince, O, hemen Rasûlullah’ı sormuş, sağlık haberini alıp, O’nu görünce de, “Seni sağ olarak gördükten sonra, her musibet bana hafif gelir” diyerek sevincini ifade etmiştir.

Peygamberimiz ile ümmeti arasında sevgi odaklı bir ilişki vardır. O ümmetini, ümmeti de O’nu dünyevi olan her şeyden daha çok sever.

Anadolu insanı, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e olan sevgisinden ve bağlılığından dolayı çocuklarına onu hatırlatacak isimler vermişlerdir. Erkek çocuklarına Ahmet, Mehmet, Muhammet ve Mustafa gibi isimleri tercih etmişlerdir.

Bilindiği gibi, gül motifi de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Yine Anadolu’da kız çocuklarına Gül, Güldane, Gülser, Gülseren veya Güllü gibi isimler verilmesinin sebebi de peygamber sevgisinden dolayıdır.

Milletin ordusuna, adeta Hz. Muhammed (s.a.s.) gözüyle bakılmasından dolayı “Küçük ve sevimli Muhammed” manasına gelen “Mehmetçik” ismi verilmiştir. O’nun mensup olduğu askerlik mesleği ile; icra ettiği görev ve hizmetinin önemini vurgulamak için de, “Peygamber Ocağı” denmiştir.

“Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl; Muhammedsiz muhabbetten ne hâsıl?”

Beyit’i, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sevgisini zirveye taşıyarak O’nun muhabbetten yaratıldığını ve kaynağını ondan almayan bir sevginin değeri olmadığını çok veciz bir şekilde açıklamaktadır.

Rasûlullah (s.a.s) kendisine, ‘Kıyamet ne zaman kopacak?’ diye soran birisine, ‘Kıyamet için ne hazırladın?’ buyurdu. Soran kişi, ‘Allah ve Rasulü’nün sevgisini’ diye cevap verince; Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz: “O halde sen, sevdiğin ile berabersin” buyurmuşlardır.

Cenab-ı Hakk, cümlemizi O’na layık ümmet olabilmek derdiyle dertlenen, O’nun sevgisine nail olan, şefaatine mazhar olan kullarından eylesin…

Hz. Peygamber (s.a.v)’in bizlere emanet ettiği bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama dilek ve temennisiyle; tüm değerli okuyucularımızın kandillerini tebrik ediyor, Mevlid Kandili’nin tüm kardeşlerimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Mithat GÜDÜ
İmam Hatip
mithat_gudu@hotmail.com

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 22 Aralık 2015, 11:28 tarihinde Flash Haberler, Genel, Gündem, Kadın aile, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yerel Haber kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE ...

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü‘nde... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VA...

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU...

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN’IN ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANE...

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI Vakfıkebir Kaymakamı... [Devamı]
BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDI...

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPL...

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
Popüler Haberler


Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar