19 MART PAZARTESİ 1 RECEP 1439 - DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI - EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR - ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM - VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ -
EBEVEYNİN ÇOCUKLARINA KARŞI GÖREVLERİ

huseyin koksal anne babanin gorevleri

Hüseyin KÖKSAL
Vakfıkebir İlçe Müftüsü

EBEVEYNİN ÇOCUKLARINA KARŞI GÖREVLERİ

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla…

Allah’a Hamd, Onun Kutlu Elçisine Salât ve Selam Olsun

Allah’a iman edin,[1] Allah’a itaat edin[2], Rabbinize ibadet edin[3] ve benzeri ilahi buyruklara muhatap olan insan, imandan başlayarak her yönüyle emre amade kulluğun tezahürünü ortaya koymalıdır. Varlık gayesini gerçekleştirme yönünde zorlu bir çabanın içine girebilmesi için mabudunu tanımaya ihtiyacı hatta zorunluluğu vardır. Yeryüzünün şerefli misafiri olarak insan, kendisine tanınan ayrıcalığın bilincine vararak ve hakkını ödeyerek görevini yapabilmesi için mazhar kılındığı her lütfün şükrünü ifa etmelidir.

Her varlığın mülkiyetini ve tasarrufunu yetkisinde bulunduran Allah, bütünüyle varlık âlemini de içindeki canlıları da o yaratmış, varlıklarını sürdürmelerini ve çoğalmalarını da kendi üzerine almıştır. Yaratma, öldürme ve hayatı idamede son söz ona aittir. O ne dilerse o olur. Kul durumunda olanların da bu durumu içtenlikle kabullenmesi gerekir. Dünya hayatındaki testten başarılı çıkmanın yolu da budur.

Dünyanın her türlü nimeti süstür, mallar ve çocuklar da ziynettir. “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır”[4] ayet-i celilesi, insan hayatına güzellik katan, onun yaşam kalitesini yükselten her imkân, ebedileşen amellere vesile olması itibariyle değer kazandığını, geçici hayatta insanla birlikte ahenk oluşturan ve bir zaman sonra son bulması, ilahi lütuf ve ikramların ölümle birlikte ebedileşen Ademoğluna refakat etmesi/ölümsüzleşmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Teslimiyeti esas alan kulluk anlayışında Allah’tan gelen her şeye rıza göstermek vardır. Baki amellerin başlangıcı budur. Yüce Allah (cc)’ın; “Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir, dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir”[5] buyruğu yukarıda sözü edilen mülkte ve tasarruftaki yetkinin müşahhas örneği olması yanında, ilahi kudretin kuşatan egemenliğine şartsız teslimiyetin gerektiğine de işaret vardır. Bu nedenle insan arzu eder, ister; Allah (cc) ise karar verdiği cihette yaratır. Ana karnındaki şekillenmeden doğuma kadar insan adına yapılacak bir görev yok gibidir. Doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden ve adına ömür denen süreçte, bir kişi için birçok kimsenin imtihanı başlar. Bir ayette: “Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır”[6] buyurulması bu gerçeği dile getirmekte, bu konuda sarf edilen eforun mükâfata vesile olacağını ifade etmektedir.

Allah’ın lütfünden neşet edip çağlayan nimetlere şükretmenin en iyi yolu, onlarla ilgili mükellefiyetin yerine getirilmesiyle mümkündür. Mesela: yiyecek ve içeceklerle ilgili saçıp savurmadan ihtiyaç miktarınca harcamak, ihtiyaç sahiplerini de gözetmek, Allah’ın rahmetinin tecellisi olduklarının idrakine varmak şükür ifadesidir.

Allah’ın emaneti olmaları cihetiyle çocuklarla ilgili şükür borcunun ve emanet oluşlarının gereğinin yerine getirilmesi, insan cinsine münhasır ebeveyn görevlerinin yapılması ile mümkündür. Canlılar arasında yavrusunu eğiten, eğitme ihtiyacı duyan ve eğitmek zorunda olan sadece insandır. Beşikten mezara kadar ilim tahsil edilmesinin tavsiye edilmesinin sebebi de budur. Zira bilgi davranışlardaki kabalığı incelttiği, karanlığı aydınlattığı, çirkinliği güzelleştirdiği ölçüde eğitime dönüşmüş olabilir. Onlar geleceğin teminatı, yeryüzünde iyiliğe çağıran, kötülükten sakındıran, her şeyin sahibini tanıtan Allah’ın has kulları olma yolunda adaydırlar. Allah’tan başka bir tanrıya yalvarmamayı, tevazu ile yürümeyi, sataşan cahilleri olgunlukla savmayı, tenha zamanlarda da nafile namaz kılmayı, Allah’a dua, niyaz ve tazarruda bulunmayı, savurganlıkta ve cimrilikte bulunmamayı, yalan yere şahitlik etmemeyi, Allah’ın ayetlerine karşı duyarlı davranmayı[7], kısacası Allah’a adanmış bir hayatın keyfiyetini öğrenecekleri sürecin öznesi durumundadırlar.

 Kuşkusuz bu süreç, tedricilik temelinde ebeveynin ilk görevi olan ihtiyaçların karşılanmasını da gerektirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in: “Bir adamın hayır için harcadığı paranın en faziletlisi, ailesine harcadığı parayla, Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği ve bu da Allah rızası için arkadaşları adına tükettiği paradır. “ [8] sözleri, bu hususu teyit etmektedir.

Çocukların ihtiyaçları temin edilirken israftan ve cimrilikten kaçınılmalı, itidal ölçüsünde hareket edilmelidir.

Çocuklara güzel isimler konmalı, çocukların terbiyesinde basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmelidir; evvelâ Allah tanıtılmalı, 7 yaşına vardıklarında ibadetlere yönlendirilmeli, iyi ile kötünün ayrımı sağlanmalı, yeme içme, oturup kalkma usullerine riayet sağlanmalı, adaletle muamele, çocuklar arasında cinsiyet farkına dayalı ayrımdan kaçınma, merhametle muamele öğretmelidir. Dini bilinçleri ve duyguları Hz. Peygamber (sav)’in uygulamasındaki gibi duygusal yaklaşımlarla geliştirilmeli, aile bireylerinden başlayarak başkaları için fedakârlık yapma duygusunu kazandırmak için yanlarında dua edilmeli, başkalarına ikramda bulunulmalıdır.

Zamanı geldiğinde sünnet ettirilmeli ve evlenme çağına geldiklerine onları İslam Ahlakıyla temayüz etmiş kimselerle evlendirmelidir.  “Geride kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakan kimsenin amel defteri kapanmaz, kendisine sürekli olarak hayır yazılır“[9] hadis-i şerifi, çocuk eğitiminin zorluğuna ve sarf edilen gayretin, katlanılan meşakkatin mükâfatına işaret etmektedir.

Aile eğitiminin davranışlarla güçlü bir şekilde desteklenmesi, sürecin başarılı olması açısından önemlidir. Çocukların aile terbiyesinden mahrum bırakılmaları, ebeveynin ve çocuklarının ateşe atılması demektir. “Ey İman edenler! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve aile efradınızı koruyun…[10]” ayet-i kerimesi bu gerçeği dile getirmektedir.

Çocukların eğitimi/terbiyesi, hayata alıştırılmaları, sadece annelerin ya da babaların işi değildir. Her ikisinin müşterek yükümlülüğüdür. İhmal edildiğinde çocukların lehine ebeveynin aleyhine hak olarak ortaya çıkar. Hz. Peygamber (sav)’in “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.” sözleri bu hususta asıl görevin babaya ait olduğunu, onun riyasetinde yürütülmesi gerektiğini göstermektedir. Sabahleyin evden çıkan ve çocuklarını anneleriyle baş başa bırakan, akşamleyin de çocukların yatmasından sonra eve gelen babalar bu durumlarını gözden geçirmelidir. Zira örfün ortaya çıkardığı durum her zaman doğru değildir. Bu alışkanlık terk edilmelidir.

Bilinmelidir ki, Allah sahip olduğumuz her şeyi bize emanet olarak vermiştir. Malımız ve çocuklarımız da böyledir. İnsanın hamlığı/çiğliği ancak eğitimle ortadan kaldırılabilir/ olgunlaştırılabilir. Bu mühim ve çetrefilli görevin sorumluları da anne-babalardır.

Gelecek, eğitilmiş, her açıdan olgunlaştırılmış nesillerin omuzlarında inşa edilecektir.

Selam ve dua ile…


[1] 64/Teğâbün, 8

[2] 3/Al-i İmrân, 132

[3] 22/Hac, 77

[4] 18/Kehf, 46

[5] 42/Şura, 49,50

[6] 64/Teğabun, 15; Enfal, 28

[7] 25/Furkan, 63-74

[8] Riyâzu’s-Sâlihîn, I, 329

[9] Ebû Davud, Vesâyâ, 14

[10] 66/Tahrim, 6

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Benzer Haberler:

Evlilik ve Hayatı Paylaşmak
Vakfıkebir İlçe Müftüsü
"İNSANIN SAYGINLIĞI"
"İNSANIN SAYGINLIĞI"
MİNİKLERİN 'YERLİ MALI HAFTASI’ ETKİNLİĞİ
VAKFIKEBİR MÜFTÜLÜĞÜ'NÜN MİNİK ÖĞRENCİLERİ 'YERLİ ...
HABER BİLGİLERİ
Bu haber 26 Mart 2014, 23:38 tarihinde Flash Haberler, Genel, Kadın aile, Köşe Yazarları, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1, Yerel Haber kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber 148 Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
19 MART PAZARTESİ 1 RECEP 1439

19 MART PAZARTESİ 1 RECEP 1439...

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLER BAŞLIYOR  19 Mart 2018 Pazartesi 1 Recep – 22 Mart 2018 Perşembe... [Devamı]
DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI

DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI...

DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI Boş, basit ve anlamsız! Sanki asansör yeni keşfediliyormuş gibi! Ülkenin... [Devamı]
EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR

EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU&#...

EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR Eğitim camiasından Başkan Bıçakçıoğlu’na... [Devamı]
ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM

ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI&...

ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM Ülkü Ocakları... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ

VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ...

VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ “Yüzlerce vatandaşımız MR cihazı için Trabzon’a... [Devamı]
BEŞİKDÜZÜ ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN AFRİN GAZİ’SİNE ZİYARET

BEŞİKDÜZÜ ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN AFRİN GAZİ’...

BEŞİKDÜZÜ ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN AFRİN GAZİ’SİNE ZİYARET Ülkü Ocakları Beşikdüzü İlçe... [Devamı]
MÜFTÜ KÖKSAL, HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

MÜFTÜ KÖKSAL, HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞL...

MÜFTÜ KÖKSAL, HASTA VE ENGELLİ VATANDAŞLARA ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
Popüler Haberler


VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ

VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ...

VAKFIKEBİR’DE MR CİHAZI HİZMETE GİRDİ “Yüzlerce vatandaşımız MR cihazı için Trabzon’a gitmekten kurtuldu…” AK Parti Vakfıkebir... [Devamı]
ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM

ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI&...

ÜLKÜ OCAKLARI BEŞİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI’NDAN ÖĞRENCİLERE YARDIM Ülkü Ocakları Beşikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından, ilçeye... [Devamı]
EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR

EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU&#...

EĞİTİM CAMİASINDAN, BAŞKAN BIÇAKÇIOĞLU’NA TEŞEKKÜR Eğitim camiasından Başkan Bıçakçıoğlu’na teşekkür plaketi Beşikdüzü... [Devamı]
DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI

DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI...

DİNDE REVİZYON TARTIŞMASI Boş, basit ve anlamsız! Sanki asansör yeni keşfediliyormuş gibi! Ülkenin daha acil ve ciddi konularıyla ilgili hiç... [Devamı]
19 MART PAZARTESİ 1 RECEP 1439

19 MART PAZARTESİ 1 RECEP 1439...

MÜBAREK ÜÇ AYLAR VE KANDİLLER BAŞLIYOR  19 Mart 2018 Pazartesi 1 Recep – 22 Mart 2018 Perşembe Regâib Kandili  19 Mart 2018 Pazartesi günü... [Devamı]
Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar