ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! - VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI - VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN - ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU - KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI -
İSLAM’DA HAK KAVRAMI

islamda hak kavramii

Diğer Yazıları için tıklayınız…

İSLAM’DA HAK KAVRAMI

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’a hamd, O’nu elçisine salat selam olsun.

Varlık aleminin ahengi ve huzuru, Hakk’ın egemenliği üzerine kurulmuştur. Hak, bir işin, varlığın yaratılış hikmetine uygun olarak, gerekli ölçüde, gereken zamanda ve gerektiği şekilde meydana gelmesi veya getirilmesidir ve insanın yeryüzündeki halifelik görevidir. Her şeyi hikmetin gereğince icad etmesi sebebiyle Allah (cc)’ın yüce isimlerinden veya sıfatlarından biridir. Hayat insanlığın bidayetinden beri hak ve batılın mü­ca­de­le­sine sahne olmaktadır.

Kur’an, İslâm di­ni, sa­bit olan şey, hü­küm, ada­let, mal, mülk ve pay gi­bi an­lam­la­ra ge­len hak, İslâm’ın şa­hıs ve­ya eş­ya üze­rin­de kişilere belirlediği yet­kiyi, yü­küm­lülüğü ve ta­sar­rufu ifa­de eder. Bir varlığın gerçekliğini benimseme ve gereğini yapma anlamı taşıdığı gibi tasarruf yetki ve sorumluluğunun gereği hisse anlamını da taşımaktadır. Hak­kın zıd­dı ise, ger­çek­le il­gi­si ol­ma­yan, doğ­ru ve hak­lı ol­ma­yan, boş, te­mel­siz, yan­lış şey anlamındaki batıl’dır. Bu sebeple baştan sona kadar pey­gam­berlerin tem­sil et­ti­ği İlahi din­ler hak, zulüm, hak­sız­lık ve çir­kin­lik esa­sı­na da­ya­nan sos­yal an­la­yış­la­ra ise batıl de­n­miş­tir.

Allah’ın muradı yeryüzünde hakkın egemen kılınmasıdır. Allah, mevcudatı yaratmakla her varlığı sahip olduğu donanım etrafında görevlendirmekle, sahip oldukları yetenekler sebebiyle insanları irade sahibi yaparak sorumlu tutmakla, onlara peygamberler, kitaplar göndermekle, canlılara hayatiyetlerini sürdürmeleri için çeşitli nimetler yaratmakla hakkı gerçekleştirmiştir. İnsan da peygamberlerin ve kitapların ilkelerini yaşam alanına aktarmak için çalışmaya ve mücadele etmeye, sahip olduğu şeylerin hakkını vermeğe mecburdur. Zira hakkın olduğu yerde adalet, hakkın kaybolduğu yerde zulüm vardır.  Bu sebeple hakkın ve adaletin savunucuları ve uygulayıcıları, toplumun erdemlileri sayılmışlar, Allah katında da toplum nezdinde de saygınlık kazanmışlardır. Hakkın egemen kılınması ve zulmün yok olması da buna bağlıdır.

Her şeyin olduğu gibi hakların da asıl kaynağı Allah’tır. Önce Vahiy sonra da sünnet bu konuda yegane belirleyicidir. Birlikte yaşamanın ortaya çıkardığı zorunlu durumlarda İslam’ın kuralları, hakların belirlenmesinde tek ölçü olmalıdır. Olumsuz bir düşünce bile hakkın tecellisine engel olabilir.

Yeryüzünde insanlar hak sahibine göre Allah hakkı, kul hakkı ve Allah hakkı ile kul haklarıyla karşı karşıyadırlar.

Allah’a ibadet etme, dini kuralların gereğini yerine getirme, toplumun çıkarına olan işleri tercih etme Allah hakkına taalluk eder. Namaz, oruç, hac, zekat, iyiliği emretmek, kurban, hayır işlerde Allah’ın adını anmak gibi haklarla zi­na, if­ti­ra­, hır­sız­lık, yol kes­me ve iç­ki iç­me suçlarına karşılık gelen ce­zalar…umu­mi mabet, yol, de­niz, ne­hir gi­bi top­lu­ma ait mülk­le­rin or­tak kul­la­nım hak­la­rı hak sahibinin yüceliğine ve toplumun menfaatine olması nedeniyle bu adla anılmışlardır. 

Bireylerin menfaatini ko­ru­ma­yı, maslahatını görmeyi amaçlayan hak­ların ba­zısı bir be­del karşılığında büyük çoğunluğu da hak sa­hi­bi­nin dü­şür­me­siy­le ortadan kalkabilir. Burada doğuştan getirilen ve devredilemeyen temel insan haklarının (malı, canı, ırzı, nesli ve ak­lı) ko­run­ması esas alınmıştır. Mal­ var­lı­ğı üze­rin­de­ki tasar­ruf hak­kı, sa­tış be­de­li, sa­tın alınan ma­lın sahiplenilmesi, ev­li ka­dı­nın na­fa­kası ile kü­çük ço­cuk üze­rin­de­ki ba­kım (hıdâne) hak­kı kul hak­larındandır.

Kı­sas ve di­yet, boşanan ve­ya ko­ca­sı ölen ka­dı­nın id­det bek­le­me­sin­de Al­lah ve kul hak­kı bir­lik­te bulunur. Bu­ra­da ne­sep­le­rin ka­rış­ma­sı­nı ön­le­mek Al­lah hak­kı, ço­cu­ğun ne­se­bi­ni ko­ru­mak ise kul hak­kı­dır.

Allah ile kulu arasında vuku bulan haklarda, hakkı ihmal ve ihlal eden isyan etmiş olur. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Kul haklarında zulme ve haksızlığa meydan verenler ise sadece Allah’tan bağışlanma dileyerek bu günahtan kurtulamazlar. İlgilisinden bağışlanma dilemedikçe Kıyamet günü hak sahibi hakkını isteyecektir.

Huzurlu ve mutlu bir dünya, bahtiyar bir ebedi hayat için her biri önemli bir menfaatin ifadesi olan Kur’an ilkelerine sahip çıkılmalıdır. Bu hususu egemen kılmayı hedefleyen Kur’an ilkelerinin sosyal hayatta karşılık bulması ve dualarda buluşmak dileğiyle…

Diğer Yazıları için tıklayınız…

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 29 Eylül 2014, 23:01 tarihinde Flash Haberler, Genel, Gündem, Kadın aile, Köşe Yazarları, Küçük Manşetler, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1 kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE ...

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü‘nde... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VA...

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU...

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN’IN ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANE...

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI Vakfıkebir Kaymakamı... [Devamı]
BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDI...

BÖLGE YATILI KIZ KUR’AN KURSU GURURLANDIRDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPL...

MÜFTÜ ŞAHAN, DİN GÖREVLİLERİYLE İLK TOPLANTISINI YAPTI Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
Popüler Haberler


Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar