MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR - MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ - ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! - VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI - VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN -
SAHABENİN SAMİMİYETİ

muftu koksalyazi4

Diğer Yazıları için tıklayınız…

SAHABENİN SAMİMİYETİ

Bismillahirrahmanirrahim

İnsan fıtratı, Allah’ı tanımaya, ona iman etmeye eğilimli ve temiz bir nitelikte yaratılmıştır. Hayatın sahibi olan Allah’ın (cc), bütün hayatlar tarafından bilinmesi ahlaki olarak da zorunluluk arz etmektedir. Bidayetten nihayete kadar ilahi vahyin bütününe egemen olan samimiyetin gereği de budur.

Bütün kutlu elçilerin muhatapları/inananları ile tesis etmiş oldukları, karşılıklı güven ve itimada dayalı ilişki, son peygamber Hz. Muhammet (sav)’in sahabeyle kurmuş olduğu ilişkide de mevcuttur. İçten ve kalpten gelen sevgi ve bağlılığın ifadesi ve tezahürü olan samimiyet, yaratanla ve yaratılanlarla olan ilişkilerin özünü teşkil eder. Samimiyetin nüvesi de sevgidir. İlahi iradenin öngördüğü insan ve toplum modelinin ortaya çıkması, sevginin dürüstlüğün, saygınlığın… ortaya çıkardığı; karşılıksız vermenin ve fedakarlığın beslediği samimiyetin fertler arasında yaygınlaşmasıyla mümkün olabilir.

Yüce Yaratan hayat bahşederek insanlara en büyük lütufta, yaşama imkanı tanıyarak ihsanda bulunmuştur. Bir nefes almanın bir devletten daha önemli olduğu düşünüldüğünde ne kadar büyük ilahi bir devlete mazhar olduğumuz ortaya çıkar. Kaldı ki, yiyip içtiklerimiz, giyinip kuşandıklarımız, görüp işittiklerimiz…  bu nimetin keyifle yaşanmasına vesile olmaktadır. Bu sebeple samimiyet yahut özden bağlılık, iki tarafın birbirlerine karşılıklı bağlılığıdır.

Peygamberler de, Cebrail aracılığıyla kendilerine ulaşan vahyi, nice eza ve cefaya katlanarak büyük fedakarlıklar göstererek ve birçok mahrumiyetler yaşayarak insanlara ulaştırmış ve büyük bir iyilikte bulunmuşlardır.  Bugün Müslümanlar iman varlığını Hz. Peygamber (sav)’e borçludurlar. Dünyalık iyiliğin ya da menfaatin karşısında insanlara duyulan minnetten çok daha fazlası Allah ve Resulü için söz konusu olmalıdır. Bu sebeple hayat veren ve yaşatan ile dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını yaşayarak gösterene minnet ve şükran duygularının ifadesi ancak sevgiyle olabilir. Kur’an‘ın; “Onlara de ki; eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, akrabalarınız, kabileniz, elde ettiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız evler ve meskenler, size Allah ve Resulünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah böyle fasıklar topluluğuna hidayet nasip etmez”  ifadesine göre Allah ve resulünün sevgisi bütün sevgilerin üstünde olmalı ve gerektiğinde kişiyi, faniler için en sevimsiz olan savaşa ve ölüme götürmelidir.[1] İlk muhatapları Allah Resulünün arkadaşları olan bu ayetin, insan fıtratında bulunan dünya sevgisinin amaç haline getirilmesi eğilimini önlemeye yönelik bir ikaz olduğu anlaşılmaktadır. Böylece, Hz. Peygamber (sav)’i görme ve ondan öğrenme şerefine ve bahtiyarlığına eren Sahabe-i Kiramın yanlışları bazen vahiyle bazen de Hz. Peygamberin uyarılarıyla düzeltilmiş, tarihi-dini tecrübe günümüze kadar ulaşarak bizleri de aydınlatmıştır.

Birçok sahabiden ders almış olan Hasan Basri; ”Siz sahabenin, Hz Muhammed (sav)’e olan sevgisini görseydiniz; Onların kayıtsız şartsız itaatlerinden dolayı Onlara deli derdiniz. Onlar da sizi görmüş olsalardı ‘Bunlar ne kadar zayıf ve gevşek müslümanlar’ diye hayret ederlerdi” diyerek ilk neslin Hz. Peygambere olan samimiyetine ve asrın Müslümanlarının bu anlayışa ne kadar uzak olduklarına işaret etmiştir.

Hz. Peygambere sevgi ve içtenlikle bağlılığın göstergesi, onun emir ve yasaklarına uymak, yaşantısını benimsemektir.  İbni Abbas (r.a)’tan gelen bir rivayete göre;  Allah Resulü (s.a.v.), muhtemelen altının erkeklere yasak olduğunu bilmeyen bir adamın elinde altın yüzük gördü ve onu çıkarıp ve attı. Sonra da şöyle buyurdu: “Sizden biriniz ateşten bir köze yönelip, onu eline mi alıyor?” Hz. Peygamber gittikten sonra o adama: Yüzüğünü al da ondan faydalan” denildi. O adam ise: Hayır Allah’a yemin ederim ki, Allah Rasûlü onu attıktan sonra, onu ebediyen almayacağım[2] sözleriyle tasarruf amaçlı bile olsa altının kullanımına iltifat etmeyerek Hz. Peygamberin emir ve yasaklarına uymaya ilişkin samimiyetini ispatlamıştır.

Allah Resulünün ebedi hayatla ilgili müjde ve haberlerine tereddütsüz inanmak samimiyetin ifadesidir. Selemeoğullarından Umeyr b. El Humam (r.a.), Bedir Savaşında Allah Resulü (s.a.v.)’in, Müslümanları harbe teşvik gayesiyle: “Muhammed’i kudret ve iradesi ile yaşatan Allah’a yemin olsun ki, bugün sabredip, karşılığını Allah’tan bekleyerek, geri dönüp kaçmaksızın, daima düşman üzerine yürümek sureti ile savaşan herkesi, Allah mutlaka cennetine koyacaktır”  müjdesini duyunca: “Allah, Allah! Onların beni öldürmesi cennete girmeme yeterli mi?” diye sordu. Yemekte olduğu elindeki hurmaları attı, kılıcını kavradı ve şehit düşünceye kadar müşriklerle savaştı.[3] Görülüyor ki, Sahabe, Hz. Peygamberi ve onun bildirdiği Kur’an’ı, önyargısız ve yürekten dinlemiş, bütün samimiyetleriyle ona bağlanmıştı.

Hz. Peygambere içten bağlılık, onu her yönüyle örnek almayı gerektirir.       Kureyş’in ileri gelenlerinden Urve b. Mesud’un,  Hudeybiye’deki gözlemlerini Kureyş’e aktarırken; “Ey kavmim, vallahi ben birçok krallar gördüm, heyet olarak Kayser’e, Kisrâ’ya ve Necâşî’ye gittim. Vallahi, Muhammed’in ashabının ona tazim ettiği kadar, hiçbir kralın adamlarının tazim ettiğini görmedim…” [4], Ebu Sufyan’nın da, “Size hepsinin kalpleri tek bir kalbe bağlı bir kavimden geldim” [5] demeleri, sahabenin Hz. Peygamberle olan bağlılığının gücünü göstermektedir.

Samimiyet ve ihlas, ümmetin dirilişini ve ayakta durmasını sağlayan en önemli unsur olarak görülmelidir. Ömer bin Hattab, bir gün Muaz bin Cebel’in yanından geçti ve ona: ‘Ey Muaz! Bu ümmeti ayakta tutan şey (güç) nedir?’ diye sordu. Muaz bin Cebel, Hz. Ömer’in bu sorusuna karşılık şöyle cevap verdi: “Bu ümmeti üç şey ayakta tutmaktadır ki bunlar kurtarıcıdırlar; birincisi ihlâstır ki bu insanın fıtratında vardır. İkincisi namazdır. Namaz dinin direğidir. Üçüncüsü ise emirlere uymaktır ki, düzen bununla korunur”.[6]  İkinci Akabe Biatında, 18 yaşındayken Müslüman olan Muaz b. Cebel, İslam’ın iki cihanda mutluluk getiren ilkelerine uymanın zorunluluğuna işaret etmiştir.

Sahabeyi insanlar arasında gökteki yıldızlar değerine çıkaran Allah Elçisine olan samimiyet merkezli bağlılıklarıydı. Modern zamanlarda da insanlar aynı ruh ve heyecanla ilk günkü gibi Kitaba ve sünnete bağlılıklarını samimiyet ölçeğinde göstermelidirler. Bilinmelidir ki, zamanın geçmesi ile cihanşümul nitelik arz eden İslam’ın değişmesi söz konusu olamaz. İnanç, ibadet, karşılıklı ilişkilerle çocukların eğitimi ve ibadet hayatına alıştırılmaları konusunda, çocuklar, akraba, komşu ve bütün insanlarla olan ilişkilerde de içtenlik ve teklik esas alınmalıdır. Bu konuda en büyük yardımcımız Kur’an, Hadis Kaynakları ile Sahabenin Hz. Peygamberle olan yaşantısıdır.

Selam ve dua ile…


[1] 9/Tevbe, 24

[2] Müslim, Libâs 52

[3] Hadislerle Müslümanlık, 2/421

[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV. 329–330.

[5] Abdürrezzâk b. Hemmâm, Musannef, V. 375–6

[6] M. Yusuf Kandehlevi, Hadislerle Müslümanlık, Cümle Yayınları, 5/2094)

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 22 Nisan 2014, 22:08 tarihinde Flash Haberler, Genel, Gündem, Köşe Yazarları, Küçük Manşetler, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1 kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR...

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR Bu yılki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana temasının... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI Zİ...

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE ...

VAKFIKEBİR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ’NE ŞUBE MÜDÜRÜ ATANDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü‘nde... [Devamı]
VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VA...

VAKFIKEBİR’DEN, TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NA 171 HİSSE KURBAN Vakfıkebir İlçe Müftüsü... [Devamı]
ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU...

İMAM HATİP GÖKHAN KAYHAN’IN ANİ VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANE...

KAYMAKAM YAKUTA’DAN TÜRKİYE DİYANET VAKFINA İKİ HİSSE KURBAN BAĞIŞI Vakfıkebir Kaymakamı... [Devamı]
Popüler Haberler


MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI Zİ...

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, beraberinde ilçe vaizi Nuri Dural ile birlikte Kaymakam... [Devamı]
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR...

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR Bu yılki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana temasının “Hz. Peygamber ve Çocuk” olduğunu belirten... [Devamı]
Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar