MÜFTÜ RECEP ŞAHAN: “ÂHİRET HASAT YERİDİR” - DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI MESCİD-İ AKSA CAMİİ’NDE YAPILDI - 10 ÖĞRENCİYE “HAFIZLIK BELGESİ” VERİLDİ - İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ - MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR -
SORUMLULUK VE İNSAN

sorumluluk ve insan1

Diğer Yazıları için tıklayınız…

SORUMLULUK VE İNSAN

Hiçbir varlık, amaçsız yaratılmamıştır. İnsanın varlık gayesi de diğer varlıkların refleksle yerine getirdiği kulluk görevini isteyerek yapmasıdır. Kendisine lutfedilen akıl ve irade nimeti sebebiyle sorumluluk emanetini yüklenmeye çağrılmıştır.

Tereddütsüz insanı farklı kılan iradesidir. İnsan onurunun zirvesi durumundaki tercihte bulunabilme özgürlüğünü yönlendiren irade, vahyin öğretisiyle terbiye altına alınsın diye kitaplar ve peygamberler gönderilmiştir. Kur’an’la sona eren Vahyin serüveni, insanı irade eğitimiyle kemale erdirme mücadelesidir.

Birçok hikmete matuf yaratılan varlık alemini tasarrufunda bulunduran insan, kendi başına buyruk bırakılmamıştır. Hakir görülen bir damla sudan mahlukatın en değerli varlığına yükseltilmesi, dünya üzerindeki önemli görevleri yerine getirmesi için ilahi bir lütuftur.[i]

Dünya ahvalinin mesuliyetini omuzlarına alan bir varlık olarak insan,[ii] bu ağır yükle ilgili gidişatını ve anlayışını kontrol etmek ve tahlil ederek eleştirmek, hesap eden bir varlık olmak zorundadır. Tabiatındaki hata ve kusuru işleme eğilimi, öz denetimini de mecburi kılmaktadır. Bu işleyişin indi kıstas ve değerlendirmelere göre değil Kur’an’ın öğretilerine göre yapılması meselenin özüne tekabül etmektedir. Yanlışları tespit ederek onlardan vazgeçme, doğruya yönelebilme ve işleri sorumluluk bilinci ile yapabilme; bu muhasebe anlayışıyla gerçekleştirilebilir.

İnanç ve ibadet ilkelerinde olduğu gibi beşeri ilişkilerde de ölçüye riayet edilmeli, taşkınlığa sebebiyet verilmemeli, söz ve davranışlarda adalet gözetilmelidir. İnanç ilkelerine aykırı söz ve davranışlar inanca zarar verdiği ve zamanla onu ortadan kaldırma riskini taşıdığı gibi ibadetlerdeki gevşeklik ve umursamazlık da Allah ile olan münasebetin zayıflamasına ve aradaki bağın kopmasına neden olabilir. İnsanlar arasındaki ilişkileri büyük ölçüde belirleyen alışverişte, ölçü ve tartı aletlerinin hassasiyetine itina göstermek; büyük mahkemede hesap verme şuurunun gereğidir. Diğer taraftan ölçüsüz yaşam tarzının dünya hayatında da cezalandırılabileceği; ticaret ahlakına riayet etmeyen Medyen halkı ile erkek kadın ilişkisinde taşkınlıklarını bir türlü bırakmayan Lût kavminin yeryüzünden silinmesinden anlaşılmaktadır. Zira insanın içinde bulunduğu karmaşık ilişkiler yumağı; toplumun diğer fertlerine zarar vermemeyi, itinayı esas almayı gerektirir. Ancak kontrol edilen hayat dünyada da ahirette de mutluluk getirebilir.

İnsanın günaha sebebiyet veren yanlış davranışlara meyletmesi kınanacak bir durum değildir. Bundan kaçınma imkânı da yoktur. Fakat asıl ayıplanma nedeni uyarılara aldırış etmeyerek yanlışta ısrar etmektir. Oysa günahta ısrar; ebedi hüsrana neden olan pervasız davranış ve büyük aldanıştır. Hatanın/Günahın düzeltilmesine tanınan toleransın kötüye kullanılmasıdır. Bu da mümin olma vasıflarının kaybına sebeptir. Hesapsızca ve ölçüsüzce yaşam yeryüzündeki dengenin bozulmasının, dünyada ve ahirette büyük sıkıntıların yaşanmasının nedenidir. Başıboş bir hayatı tercih edenlerin muhasebe vicdanıyla yaşamayı ilke edinenlere reva gördükleri muamele, adaleti ve hakkaniyet ölçüsünü yok eden sorumsuzluk örneğidir. Art niyetin mahsulü olan bu kötü hesabın bir gün sahibine dönmesi de mukadderdir. Bu yanlış ve her şeye zarar veren anlayış ancak Kur’an eğitimine tabi tutulan irade ile terk edilebilir. Büyük hesaplaşmadan önce sorumluluk hesabı yapmaya ihtiyaç duymayan ve işi azıtan; Kur’an’da haber verilen Ad, Semut gibi kavimlerin, Firavun ve Nemrut gibi daha nicelerinin ortak kaderini paylaşmak zorunda kalır.

Değişimin, yenilenmenin ve terakkinin yegâne kaynağı olan Kur’an, günahın ferdiliği ilkesini benimsemiş, hiç kimsenin bir başkasının irtikâp ettiği suçun cezasına muhatap olmayacağını bildirmiştir. Esasen sorumluluk, Kur’an ve sünnetin zorunlu kıldığı kişisel, ailevi ve toplumsal alanlardaki ödevler üzerine kuruludur. Bununla birlikte bir iyiliğin hayat bulmasına vesile olana o iyilik sürdürüldüğü sürece iyiliğin yaygınlaşmasına öncülük ettiği, bir kötülüğün revaç bulmasına neden olana da o kötülük işlendiği sürece kötülüğün işlenmesine mahal verdiği için her birine kendi cinsinden bir karşılık vardır.[iii]

Kur’an’ın muhtelif yerlerinde insanın yaratılış serüveni veciz bir şekilde anlatılır; basit bir suyun ifadesi olan nutfe, embriyo ve mudga evrelerinden geçerek kemiklere et giydirilip mükemmel bir canlıya dönüşünceye kadar her aşama insanın tefekkür dünyasının iştigal alanına bırakılır. İnsana tanınan bu ayrıcalığın sebep ve hikmetleri üzerinde yoğunlaşmanın zorunluluğu vurgulanır. Basit bir muhakeme ile sözü edilen bu evrelerin kendiliğinden oluşamayacağı kesin inanç düzleminde benimsenmesi istenir. Bütünüyle diğer canlıların fevkindeki konumuna işaretle omuzlarına binen yükün farkına varmaya çağırılır. Kendisine amade edilen sayılamayacak kadar imkân; minnet ve şükranla beslenen yaklaşımı benimsemesi düşünce alanına havale edilir. Huzur veren hayatın ancak Rabb ile olan münasebetin güçlendirilmesinde aranması gerektiği, Peygamberlerin Yüce Allah’a en yakın kimseler olma payesine erişmesi de bu sıkı ilişkinin sonucu olduğu, yaratandan ayrı bir hayat düzeni kurma teşebbüsünün bütün bu ilişkiyi yok edeceği bildirilir. O yüzden hayatı istikamet üzere yürütmek için iç denetimin sürekliliği üzerinde durulur.

Kulluğun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde işleyişin istikrarını gözden geçirme anlayışı esas alınmalıdır. Takva sahibi olmak; sağlam bir inançla namazla sembolleşen bedenî ibadetlerde, zekatla örneklendirilen malî görevlerde titiz davranmak ve seferber edilen her imkanın gerçek sahibi olarak Allah’ı görerek onlardan onun için bağışta bulunmak, öfkeyi kontrol etmek, affedici ve gönül alıcı olmak, yasak alanları zorlamamak; bu anlayışın ölçüsüdür. Kulluğun ana çerçevesi de budur. Rabbin hatrını kırmadan onun sevgisine layık olmaya çalışarak işiten ve itaat eden için elbette sonsuz mükafat vardır. Şu halde muhasebede temel kaygı, hayatın bütün alanında Allah’ın hoşnutluğuna odaklanma olmalıdır. Kulluğun birinci mertebesi de budur. Eğer o razı olmuşsa cennet de, diğer nimetler de sahibini bulacaktır.

Elest bezmindeki[iv] söz istikametinde kulluk görevini[v] yerine getirmek için verilmesi gereken mücadele kuşkusuz birçok sorunla boğuşmayı gerektirir. Mühim olan bu mücadelenin, ahiret hayatının mutluluğunu belirleyen asıl imtihan olduğu bilinciyle dünya hayatının huzuru için Kur’an’ın belirlediği ilkelere göre Yüce Peygamberin bütün aşırılıklardan soyutlanmış örnek hayatının ölçü alınmasıdır.

Dualarda buluşmak dileğiyle…

[i] Kıyame, 36-38

[ii] Ahzab, 72

[iii] Nisa, 85

[iv] Araf, 172

[v] Zariyat, 56

HABER BİLGİLERİ
Bu haber 28 Ocak 2016, 23:51 tarihinde Flash Haberler, Genel, Gündem, Köşe Yazarları, Manşet, Son Dakika, Yaşam, Yazar 1, Yerel Haber kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş..
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
YORUM YAZIN

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Haberler
MÜFTÜ RECEP ŞAHAN: “ÂHİRET HASAT YERİDİR”

MÜFTÜ RECEP ŞAHAN: “ÂHİRET HASAT YERİDİR...

MÜFTÜ RECEP ŞAHAN: “ÂHİRET HASAT YERİDİR” Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan, Yalıköy... [Devamı]
DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI MESCİD-İ AKSA CAMİİ’NDE YAPILDI

DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI MESCİD-İ AKSA...

DİN GÖREVLİLERİ TOPLANTISI MESCİD-İ AKSA CAMİİ’NDE YAPILDI Vakfıkebir İlçe Müftülüğü... [Devamı]
10 ÖĞRENCİYE “HAFIZLIK BELGESİ” VERİLDİ

10 ÖĞRENCİYE “HAFIZLIK BELGESİR...

10 ÖĞRENCİYE “HAFIZLIK BELGESİ” VERİLDİ Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kur’an... [Devamı]
İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN̵...

İL MÜFTÜSÜ AYDIN İLÇE MÜFTÜSÜ ŞAHAN’I ZİYARET ETTİ Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın,... [Devamı]
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR...

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI KUTLANIYOR Bu yılki ‘Mevlid-i Nebi Haftası’nın ana temasının... [Devamı]
MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI Zİ...

MÜFTÜ ŞAHAN, KAYMAKAM YAKUTA’YI ZİYARET ETTİ Vakfıkebir İlçe Müftüsü Recep Şahan,... [Devamı]
ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!

ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK!...

Video görüntüler için tıklayınız… ANAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIK! İstanbul’da... [Devamı]
Popüler Haberler


Anket
Haber Kalitemiz ve Yeniliklerimiz Sizce Nasıl ?
Gayet Güzel
İyi
Normal
İdare eder
Kötü
Yazarlarımız
Yorumlar